Veur Altied

Libera Me
Theater voorstelling in de Willibrorduskerk te Kloosterburen op 11 en 12 mei.

Momenteel zijn de voorbereidingen gaande voor het theaterstuk “Libera Me”. Het décor is de prachtige Willibrorduskerk in Kloosterburen. De Stichting Oud Groninger Kerken (SOG) bestaat dit jaar 50 jaar.
Vorig jaar heeft SOG het kerkbestuur Kloosterburen benaderd met de vraag of Kloosterburen in 2019 in het kader van het jubileum mee wil doen aan het project “Veur Altied”.
Het project Veur Aaltied wil de kerken op een andere manier onder de aandacht brengen. Door in theatervorm verhalen te vertellen over de mensen die leefden in de dorpen en rondom de kerken. Op die manier ook wil SOG laten zien hoe de kerken ook als cultureel podium bijvoorbeeld hun plek in het dorp kunnen hebben.
Voorwaarde voor de dorpen om mee te kunnen doen was dat hun kerk beschikt over een goed spelend orgel en dat er een begraafplaats naast de kerk is, waarop “dorpsgenoten met een verhaal” begraven zijn.
Omdat Kloosterburen aan deze voorwaarden voldoet is gevraagd om mee te doen.
Wij hebben in Kloosterburen gekozen voor de verhalen rondom pastoor Walstra die 40 jaar actief was in Kloosterburen (tot 1999) en van Nikel Kruizinga, huisarts tot 1944, actief lid in het verzet en martelaar.
Omdat beiden geen tijdgenoten waren is een verhaal bedacht (door schrijfster Maaike van den Hoek) rondom de weduwe van dokter Kruizinga. Het verhaal speelt in 1970. Het verhaal bevat elementen die waar gebeurd zijn.
De regie is in handen van Hiepie Hoogeveen. Het Adema orgel wordt bespeeld door Eeuwe Zijlstra en het Johannesorgel wordt bespeeld door de organist van de Willibrorduskerk Jelle Tienstra. De acteurs komen vrijwel allemaal uit Kloosterburen.

Op 13 april is in Usquert het eerste theaterstuk opgevoerd uit deze 10-delige serie, die van april tot en met oktober in 10 verschillende Groninger kerken worden opgevoerd.
We zijn in Usquert geweest en het was erg mooi. Het theaterstuk van Kloosterburen is heel anders, maar net zo verrassend.
En met veel muziek!
Wij zijn met veel plezier met de voorbereidingen bezig en hopen u te kunnen begroeten op 11 en 1 mei.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van de Stichting Oud Groninger Kerken: https://www.groningerkerken.nl/nl/activiteiten/0/2019-5/0/9104/veur-aaltied-libera-me